Stichting eX:plain
Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
033 489 29 60
info@explain.nl

(Eind)redactie en samenstelling: 
Esther de Hek, Angelique van Elk, Sarojini Maikoe

Vormgeving en realisatie: 
Angelique van Elk, Sarojini Maikoe

Infographics: 
Canva

Fotografie: 
Ilse Schuurmans, eX:plain, Shutterstock, Unsplash, Canva

Copyright 2022 © eX:plain 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van eX:plain.

Colofon

Stichting eX:plain
Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
033 489 29 60
info@explain.nl

(Eind)redactie en samenstelling: 
Esther de Hek, Angelique van Elk, Sarojini Maikoe

Vormgeving en realisatie: 
Angelique van Elk, Sarojini Maikoe

Infographics: 
Canva

Fotografie: 
Ilse Schuurmans, eX:plain, Shutterstock, Unsplash, Canva

Copyright 2022 © eX:plain 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van eX:plain.

Colofon