Innovaties

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat geldt zeker voor de inspanningen die we dit jaar hebben geleverd op het gebied van ontwikkeling en innovatie. Met als kernwoorden: inzet, ondernemerschap, creativiteit en samenwerking.

Ontwikkeling apps

Een ander hoogtepunt bij TO is de ontwikkeling van diverse apps die de examenlijnen ondersteunen in de uitvoering bij bijvoorbeeld cesuurbepaling, scoreregels en examenfraude.
‘Zo is er een app ontwikkeld waarin collega’s kunnen aangeven uit welke vraagtypen hun examen bestaat en welke scoringsregels zij gebruiken. De app rekent automatisch uit wat de zak- en slaaggrens is op het examen’, vertelt Sebastiaan. Verder ontwikkelde TO nog drie apps:

Nieuw toetsservicesysteem

De marktconsultatie voor een nieuw toetsservicesysteem leidt ertoe dat eX:plain in 2021 met één partij verder kennis gaat maken.

Diverse spraakmakende en innovatieve projecten draaien in 2020 volop door bij onze onderzoeksafdeling. Drie highlights pikken we eruit, toegelicht door Senior Research and Data Scientist Sebastiaan de Klerk.samenstellen van volledig gelijkwaardige examens. Sebastiaan: ‘Niet alleen gelijkwaardig qua inhoud, maar ook gelijkwaardig in psychometrische kenmerken. Dus, een even moeilijk, even onderscheidend en even betrouwbaar examen voor iedere kandidaat.’

In 2020 wordt geëxperimenteerd met de software in een gecontroleerde setting voor zowel de VCA-examens (veiligheid in de bouw) als ExTH-examens (Handhaving en Toezicht). Sebastiaan: ‘De resultaten waren veelbelovend. We zijn in staat gebleken om examens te ontwikkelen die psychometrisch gelijkwaardig zijn. Dat is een hele mooie prestatie.’

De afdeling Toegepast Onderzoek (TO) is continu gericht op het verbeteren van de kwaliteit van examens en het ontwikkelen van innovatieve producten die onze examens nog beter en efficiënter maken. Belangrijk project voor TO is ‘Automatic Test Assembly’, het 

cross_full.png (copy2)
cross_full.png (copy3)
cross_full.png (copy3)

waarmee toetsdeskundigen onderzoeken in hoeverre een scoreregel invloed heeft op de betrouwbaarheid van het examen; 
om sporen van examenfraude te detecteren in (onder andere) de responsiedata van kandidaten; 
waarmee opleiders op een makkelijke en overzichtelijke manier zien op welke toetstermen kandidaten het wel en niet goed doen.

Examentoezicht op afstand (proctoring) krijgt in korte tijd een enorme impuls. Van examineringsmethode in pilotfase groeit het uit tot service die structureel ingezet wordt, ook in de toekomst. 

Online proctoring is examentoezicht waarbij een proctor (surveillant) de examenkandidaat op afstand monitort terwijl hij examen doet. ‘Bij eX:plain werd proctoring begin 2020 nog minimaal ingezet’, licht adviseur Janneke van Santen toe. ‘Er was in de jaren ervoor wel een pilot gedaan met het idee om dé proctorpartner in Nederland te worden. Maar de urgentie ontbrak.’

Medisch-wetenschappelijk onderzoekers

Dat verandert abrupt in maart, waarbij de noodzaak om proctoring in te zetten het grootst is voor het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek van eX:plain (EMWO). ‘Tijdens de eerste golf mochten medisch-wetenschappelijk onderzoekers niet meer reizen en waren ook de umc’s dicht voor onze examenleiders. Een examen op locatie afleggen kon niet meer, terwijl medisch-wetenschappelijk onderzoekers de GCP-WMO- of BROK-certificering wel moesten halen.’ Op 7 mei 2020, ruim anderhalve maand na de eerste lockdown, vindt het eerste EMWO-examen met online toezicht plaats.

Tegelijkertijd neemt proctoring bij de auditoren in de diervoederbranche (waarvoor eX:plain de examenlijn GMP+ beheert) een vlucht. GMP+ heeft een internationaal klantenbestand. ‘Voor de GMP+-certificeringen reist een deel van de auditoren voor het examen naar centrale plekken per continent. Dit wilde GMP+ anders organiseren en proctoring bleek daarvoor dé oplossing’, vertelt Janneke.’

Classificatie incidenten

‘Er is ontzettend hard gewerkt om alles draaiende te krijgen. Alle systemen, van inschrijving tot  proctor-systeem, moeten met elkaar communiceren. Dat vroeg de nodige tijd en  aandacht. Ook de  classificatie  van  proctorbeelden is belangrijk. Dat zwart op wit staat hoe zwaar welk type incident  weegt, bijvoorbeeld weglopen uit beeld of scherm op zwart zetten. Dus is er een classificatieschema gemaakt.’  Binnen een jaar heeft  eX:plain online  proctoring  doorontwikkeld tot een  examineringsmethode die veel vaker gebruikt gaat worden. ‘Bij GPM+ zal proctoring de norm blijven’, volgens Janneke. ‘Onze EMWO-klanten hebben op termijn de keuze, daar zal het deels ingezet blijven worden.’

Meer over online proctoring door eX:plain.

4.4.2._svetlana_franksgdher_bo6a9817.jpg

In de werkgroep eXtra ontstaat het idee corona-instructies te ontwikkelen; online gebruiksaanwijzingen voor onder andere mondkapjes en handhygiëne. Het Rode Kruis is een belangrijke samenwerkingspartner.

Voor eigen examenkandidaten, maar ook een breder publiek zijn op het online poort- en veiligheids-instructiesplatform Explainsafe nuttige corona-instructies (incl. begrijpelijke animatievideo's) te vinden die afgesloten worden met een korte toets. ‘Zoiets bestond nog niet’, vertelt Pieter Oterdoom, strategisch beleidsmedewerker, die nauw betrokken is bij de uitwerking van het idee. Daar sprong eX:plain op in, samen met het Rode Kruis die enkele medisch specialisten bij het project betrok.

4.4.2._sveftlana_franker_bo6a9817.jpg

Animatie voor 112

Vanuit de werkgroep eXtra wordt ook gezocht naar nieuwe verdienmodellen. De online corona-instructies slaan aan, blijkt uit de gebruikscijfers (begin 2021: mondkapjesanimatie 4000 views, toets 2550 keer gemaakt). Pieter: ‘Inmiddels ligt er de vraag of wij een animatie willen maken voor 112. Daarnaast kijken we hoe we het Rode Kruis verder kunnen ondersteunen bij hun voorlichtingsmateriaal, denk aan lespakketten over coronapreventie op basisscholen.’

Innovaties

Toegepast onderzoek

Corona-instructie

Chatbot

Klanten benaderen ons steeds vaker met vragen en verwachten liefst direct een reactie. Daarom introduceren we een chatbot, deels ontwikkeld door team Applicatiebeheer. In 2021 zullen steeds meer van onze examenlijnen hier gebruik van gaan maken.

cross_full_aangepast_wit_246.png (copy2)
cross_full_aangepast_wit_246.png (copy2)
cross_full_aangepast_wit_246.png (copy1)

De inhoud van de online training is opnieuw vastgesteld,   met onderdelen uit de klassikale training en nieuwe trainingsvormen die goed aansluiten bij een online     leeromgeving.

Er komt een digitale leeromgeving waarbij Zoom het videoplatform is.

Het inschrijfproces is deels opnieuw ingericht, met extra aandacht voor vragen van deelnemers over inloggen, hun apparatuur en techniek.

Lunia: ‘Bij de eerste online trainingen belden we deelnemers van tevoren of het inloggen lukte en om ze wegwijs te maken. Inmiddels zie je dat bijna iedereen meer online vaardigheden heeft opgedaan. Zo kan de trainer zich meer richten op de inhoud.’

Er zitten meer schakels in het proces en soms haperen de systemen, zoals internet, maar Lunia vindt de online trainingen van toegevoegde waarde voor eX:plain: ‘De groepen zijn kleiner, dus is er meer persoonlijke aandacht. Bovendien is het fijn voor beveiligers die vaak lange diensten en nachtdiensten draaien om thuis de training te volgen.’

Online trainingen

Tijdens de eerste coronagolf stoppen we met de klassikale Basiscursus voor Praktijkopleiders in de beveiliging. Razendsnel wordt de training omgezet in een online variant. ‘Echt heel knap hoe dit gegaan is.’

Een met succes afgeronde Basiscursus voor Praktijkopleiders is voor bedrijven in de beveiligingsbranche een voorwaarde om leerbedrijf te zijn. Daarom is het essentieel om continuïteit te borgen. Wekelijks verzorgen we deze training, gegeven door onze trainer Nicole Cox. ‘Dat kon opeens niet meer toen de eerste lockdown inging’, vertelt projectmedewerker Lunia Ries. 

Vanaf april live

‘We zijn direct aan de slag gegaan met het omzetten van de training naar online. Continuïteit waarborgen was immers heel belangrijk’, zegt Lunia. ‘Ons doel was: zelfde inhoud, zelfde trainer, zelfde certificering, alleen nu te volgen vanuit huis. En dat is gelukt, vanaf begin april konden we live.’ 

Een chatbot geeft geautomatiseerde antwoorden op vragen die hier vooraf in zijn gezet. Op de website van GPI komt in 2020 de eerste chatbot, inmiddels heeft ook Explainsafe er een. ‘We willen mensen die ons via mail en telefoon met vragen of informatie benaderen nog beter bedienen’, licht Stefan Grob, senior applicatiebeheerder toe. ‘Dat worden er steeds meer. Door inzet van de chatbot ondervangen we dat.’

Topniveau

Er komt een chatbot die open vragen beantwoordt en één waarmee websitebezoekers de conversatie kunnen aangaan. ‘Onze nieuwste strategie is dat we alleen de conversatie-optie aanbieden, waarbij klanten op categorieën en subcategorieën kunnen klikken om zo gericht bij de gewenste informatie te komen. We stimuleren de gebruikers om ons na iedere chatbotsessie te laten weten welke informatie ze nog missen. Zo blijven we onze chatbot doorontwikkelen en brengen we onze klantgerichtheid op een hoger niveau.’

Online proctoring

corona_instructie_5.jpg
corona_instructie_metvak.jpg
4.4.2._svetlana_fgfranker_bo6a9817.jpg
6.5._stock-photo-focused-young-black-man-working-studying-with-wireless-laptop-make-notes-in-cafe-focused-african-1492614011.jpg
4.4.2._svetldfsgdana_franker_bo6a9817.jpg

‘De inschrijving voor de webinars verloopt goed’, vertelt Saskia Bresser-Stein, accountmanager bij de Associatie. ‘Vanuit de Associatie dragen we graag bij aan de wendbaarheid en weerbaarheid van onze kandidaten. Dat willen we ook doen door hen inhoudelijke kennis aan te bieden in onze webinars.’

Het organiseren van webinars is een totaal nieuwe tak van sport voor de Associatie. De intentie om hiermee te starten is tweeledig:

Online academie

‘Door in contact te blijven met de (oud-)examenkandidaten blijven we bij hen in beeld’, licht Saskia toe. ‘Volgende stap is een plan maken voor wat we uiteindelijk willen: een eigen online academie. Onze (oud-)kandidaten kunnen daar kenniswebinars volgen over thema’s rondom loonadministratie, personeel & organisatie, ondernemerschap en management. De start is veelbelovend dus ik heb er alle vertrouwen in.’

Het doel is een online academie te starten voor (oud-)kandidaten van de Associatie voor Examinering. In 2021 starten we met een aantal webinars op het gebied van salarisadministratie.

Webinars van de Associatie voor Examinering

cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy1)

Innovatie en het zoeken van nieuwe verdienmodellen.

Verhogen zichtbaarheid van de Associatie.

shutterstock_18034459...
shutterstock_17782494...
4.4.2._svetlangdfshfd...

Online mondeling examen

Het mondeling examen Communicatieve en adviesvaardigheden (CBC) krijgt een online variant, ontwikkeld door de Associatie voor Examinering. Dit biedt ook kansen voor andere diploma’s.

‘Om de examenafname te continueren gingen collega’s van examenontwikkeling en examenuitvoering op zoek naar alternatieven voor het mondelinge examen dat hoort bij het Associatiediploma Compensation & Benefits Consultant’, licht manager Associatie Riny van Nuland toe. ‘Kandidaten zijn langere tijd bezig met de voorbereiding op dit afsluitende examen, dat gebaseerd is op het eindwerkstuk. Dat wil je dan afronden.’

Flexibiliteit

Na een pilot in juni, zijn ook de eerste echte mondelinge examens met succes uitgevoerd. ‘Voor alle betrokkenen zijn de voordelen evident’, volgens Riny. ‘Voor kandidaten en beoordelaars zijn dat flexibiliteit, het wegvallen van reistijd en de stress van op tijd komen. Kandidaten kunnen nu op meerdere momenten het mondeling examen inplannen.’ Online mondeling examineren zal ook worden ingezet voor andere diploma’s, is het plan. ‘Voor diploma’s waarvoor ook zogeheten ‘softskills’ getoetst worden, biedt dit mooie kansen.’

4.4.2._svetlana_fgfranker_bo6a9817.jpg (copy)
shutterstock_34765093...

Snel naar:

cross_full.png (copy5) cross_full.png (copy6) cross_full.png (copy7) cross_full.png (copy8) cross_full.png (copy9) cross_full.png (copy10)

Instructie mondkapjes

Peildatum: 1-1-2021

Peildatum: 1-1-2021

Instructies

Toetsen

Toetsen

Toetsen

Toetsen

Instructies

Instructies

Instructies

Instructie corona basisregels

Animatie corona basisregels

Animatie mondkapjes

969

619

3978

2546

1465

1167

2029

950

shutterstock_1ertyhuj...

Innovaties

Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat geldt zeker voor de inspanningen die we dit jaar hebben geleverd op het gebied van ontwikkeling en innovatie. Met als kernwoorden: inzet, ondernemerschap, creativiteit en samenwerking.

Innovaties

Toegepast onderzoek

Diverse spraakmakende en innovatieve projecten draaien in 2020 volop door bij onze onderzoeksafdeling. Drie highlights pikken we eruit, toegelicht door Senior Research and Data Scientist Sebastiaan de Klerk.

De afdeling Toegepast Onderzoek (TO) is continu gericht op het verbeteren van de kwaliteit van examens

De afdeling Toegepast Onderzoek (TO) is continu gericht op het verbeteren van de kwaliteit van examens en het ontwikkelen van innovatieve producten die onze examens nog beter en efficiënter maken. Belangrijk project voor TO is ‘Automatic Test Assembly’, het samenstellen van volledig gelijkwaardige examens. Sebastiaan: ‘Niet alleen gelijkwaardig qua inhoud, maar ook gelijkwaardig in psychometrische kenmerken. Dus, een even moeilijk, even onderscheidend en even betrouwbaar examen voor iedere kandidaat.’

In 2020 wordt geëxperimenteerd met de software in een gecontroleerde setting voor zowel de VCA-examens (veiligheid in de bouw) als ExTH-examens (Handhaving en Toezicht). Sebastiaan: ‘De resultaten waren veelbelovend. We zijn in staat gebleken om examens te ontwikkelen die psychometrisch gelijkwaardig zijn. Dat is een hele mooie prestatie.’

Ontwikkeling apps

Een ander hoogtepunt bij TO is de ontwikkeling van diverse apps die de examenlijnen ondersteunen in de uitvoering bij bijvoorbeeld cesuurbepaling, scoreregels en examenfraude. ‘Zo is er een app ontwikkeld waarin collega’s kunnen aangeven uit welke vraagtypen hun examen bestaat en welke scoringsregels zij gebruiken. De app rekent automatisch uit wat de zak- en slaaggrens is op het examen’, vertelt Sebastiaan. Verder ontwikkelde TO nog drie apps:

waarmee toetsdeskundigen onderzoeken in hoeverre een scoreregel invloed heeft op de betrouwbaarheid van het examen;
 
om sporen van examenfraude te detecteren in (onder andere) de responsiedata van kandidaten; 

waarmee opleiders op een makkelijke en overzichtelijke manier zien op welke toetstermen kandidaten het wel en niet goed doen.

cross_full.png (copy2)
cross_full.png (copy3)
cross_full.png (copy3)

Nieuw toetsservicesysteem

De marktconsultatie voor een nieuw toetsservicesysteem leidt ertoe dat eX:plain in 2021 met één partij verder kennis gaat maken.

Corona-instructie

In de werkgroep eXtra ontstaat het idee corona-instructies te ontwikkelen; online gebruiksaanwijzingen voor onder andere mondkapjes en handhygiëne. Het Rode Kruis is een belangrijke samenwerkingspartner.

veiligheids-instructiesplatform Explainsafe nuttige corona-instructies (incl. begrijpelijke animatievideo's) te vinden die afgesloten worden met een korte toets. ‘Zoiets bestond nog niet’, vertelt Pieter Oterdoom, strategisch beleidsmedewerker, die nauw betrokken is bij de uitwerking van het idee. Daar sprong eX:plain op in, samen met het Rode Kruis die enkele medisch specialisten bij het project betrok.

Voor eigen examenkandidaten, maar ook een breder publiek zijn op het online poort- en

Animatie voor 112

Vanuit de werkgroep eXtra wordt ook gezocht naar nieuwe verdienmodellen. De online corona-instructies slaan aan, blijkt uit de gebruikscijfers (begin 2021: mondkapjesanimatie 4000 views, toets 2550 keer gemaakt). Pieter: ‘Inmiddels ligt er de vraag of wij een animatie willen maken voor 112. Daarnaast kijken we hoe we het Rode Kruis verder kunnen ondersteunen bij hun voorlichtingsmateriaal, denk aan lespakketten over coronapreventie op basisscholen.’

corona_instructie_5.jpg
corona_instructie_metvak.jpg

Online proctoring

Examentoezicht op afstand (proctoring) krijgt in korte tijd een enorme impuls. Van examineringsmethode in pilotfase groeit het uit tot service die structureel ingezet wordt, ook in de toekomst. 

Online proctoring is examentoezicht waarbij een proctor (surveillant) de examenkandidaat op afstand monitort terwijl hij examen doet. ‘Bij eX:plain werd proctoring begin 2020 nog minimaal ingezet’, licht adviseur Janneke van Santen toe. ‘Er was in de jaren ervoor wel een pilot gedaan met het idee om dé proctorpartner in Nederland te worden. Maar de urgentie ontbrak.’

Medisch-wetenschappelijk onderzoekers

Dat verandert abrupt in maart, waarbij de noodzaak om proctoring in te zetten het grootst is voor het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek van eX:plain (EMWO). ‘Tijdens de eerste golf mochten medisch-wetenschappelijk onderzoekers niet meer reizen en waren ook de umc’s dicht voor onze examenleiders. Een examen op locatie afleggen kon niet meer, terwijl medisch-wetenschappelijk onderzoekers de GCP-WMO- of BROK-certificering wel moesten halen.’ Op 7 mei 2020, ruim anderhalve maand na de eerste lockdown, vindt het eerste EMWO-examen met online toezicht plaats.

Tegelijkertijd neemt proctoring bij de auditoren in de diervoederbranche (waarvoor eX:plain de examenlijn GMP+ beheert) een vlucht. GMP+ heeft een internationaal klantenbestand. ‘Voor de GMP+-certificeringen reist een deel van de auditoren voor het examen naar centrale plekken per continent. Dit wilde GMP+ anders organiseren en proctoring bleek daarvoor dé oplossing’, vertelt Janneke.’

Classificatie incidenten

‘Er is ontzettend hard gewerkt om alles draaiende te krijgen. Alle systemen, van inschrijving tot  proctor-systeem, moeten met elkaar communiceren. Dat vroeg de nodige tijd en  aandacht. Ook de  classificatie  van  proctorbeelden is belangrijk. Dat zwart op wit staat hoe zwaar welk type incident  weegt, bijvoorbeeld weglopen uit beeld of scherm op zwart zetten. Dus is er een classificatieschema gemaakt.’  Binnen een jaar heeft  eX:plain online  proctoring  doorontwikkeld tot een  examineringsmethode die veel vaker gebruikt gaat worden. ‘Bij GPM+ zal proctoring de norm blijven’, volgens Janneke. ‘Onze EMWO-klanten hebben op termijn de keuze, daar zal het deels ingezet blijven worden.’

Meer over online proctoring door eX:plain.

shutterstock_34765093...

Chatbot

Klanten benaderen ons steeds vaker met vragen en verwachten liefst direct een reactie. Daarom introduceren we een chatbot, deels ontwikkeld door team Applicatiebeheer. In 2021 zullen steeds meer van onze examenlijnen hier gebruik van gaan maken.

Op de website van GPI komt in 2020 de eerste chatbot, inmiddels heeft ook Explainsafe er een. ‘We willen mensen die ons via mail en telefoon met vragen of informatie benaderen nog beter bedienen’, licht Stefan Grob, senior applicatiebeheerder toe. ‘Dat worden er steeds meer. Door inzet van de chatbot ondervangen we dat.’

Een chatbot geeft geautomatiseerde antwoorden op vragen die hier vooraf in zijn gezet.

Topniveau

Er komt een chatbot die open vragen beantwoordt en één waarmee websitebezoekers de conversatie kunnen aangaan. ‘Onze nieuwste strategie is dat we alleen de conversatie-optie aanbieden, waarbij klanten op categorieën en subcategorieën kunnen klikken om zo gericht bij de gewenste informatie te komen. We stimuleren de gebruikers om ons na iedere chatbotsessie te laten weten welke informatie ze nog missen. Zo blijven we onze chatbot doorontwikkelen en brengen we onze klantgerichtheid op een hoger niveau.’

shutterstock_17782494...

Online trainingen

Tijdens de eerste coronagolf stoppen we met de klassikale Basiscursus voor Praktijkopleiders in de beveiliging. Razendsnel wordt de training omgezet in een online variant. ‘Echt heel knap hoe dit gegaan is.’

Een met succes afgeronde Basiscursus voor Praktijkopleiders is voor bedrijven in de beveiligingsbranche een voorwaarde om leerbedrijf te zijn. Daarom is het essentieel om continuïteit te borgen. Wekelijks verzorgen we deze training, gegeven door onze trainer Nicole Cox. ‘Dat kon opeens niet meer toen de eerste lockdown inging’, vertelt projectmedewerker Lunia Ries. 

Vanaf april live

‘We zijn direct aan de slag gegaan met het omzetten van de training naar online. Continuïteit waarborgen was immers heel belangrijk’, zegt Lunia. ‘Ons doel was: zelfde inhoud, zelfde trainer, zelfde certificering, alleen nu te volgen vanuit huis. En dat is gelukt, vanaf begin april konden we live.’ 

De inhoud van de online training is opnieuw vastgesteld, met onderdelen uit de klassikale training en nieuwe trainingsvormen die goed aansluiten bij een online leeromgeving.

Er komt een digitale leeromgeving waarbij Zoom het videoplatform is.

Het inschrijfproces is deels opnieuw ingericht, met extra aandacht voor vragen van deelnemers over inloggen, hun apparatuur en techniek.

Lunia: ‘Bij de eerste online trainingen belden we deelnemers van tevoren of het inloggen lukte en om

ze wegwijs te maken. Inmiddels zie je dat bijna iedereen meer online vaardigheden heeft opgedaan. Zo kan de trainer zich meer richten op de inhoud.’

Er zitten meer schakels in het proces en soms haperen de systemen, zoals internet, maar Lunia vindt de online trainingen van toegevoegde waarde voor eX:plain: ‘De groepen zijn kleiner, dus is er meer persoonlijke aandacht. Bovendien is het fijn voor beveiligers die vaak lange diensten en nachtdiensten draaien om thuis de training te volgen.’

6.5._stock-photo-focused-young-black-man-working-studying-with-wireless-laptop-make-notes-in-cafe-focused-african-1492614011.jpg

Webinars van de Associatie voor Examinering

Het doel is een online academie te starten voor (oud-)kandidaten van de Associatie voor Examinering. In 2021 starten we met een aantal webinars op het gebied van salarisadministratie.

‘De inschrijving voor de webinars verloopt goed’, vertelt Saskia Bresser-Stein, accountmanager bij de Associatie. ‘Vanuit de Associatie dragen we graag bij aan de wendbaarheid en weerbaarheid van onze kandidaten. Dat willen we ook doen door hen inhoudelijke kennis aan te bieden in onze webinars.’

Het organiseren van webinars is een totaal nieuwe tak van sport voor de Associatie. De intentie om hiermee te starten is tweeledig:

Innovatie en het zoeken van nieuwe verdienmodellen.

Verhogen zichtbaarheid van de Associatie.

cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy1)

kandidaten blijven we bij hen in beeld’, licht Saskia toe. ‘Volgende stap is een plan maken voor wat we uiteindelijk willen: een eigen online academie. Onze (oud-)kandidaten kunnen daar kenniswebinars volgen over thema’s rondom loonadministratie, personeel & organisatie, ondernemerschap en management. De start is veelbelovend dus ik heb er alle vertrouwen in.’

Online academie

‘Door in contact te blijven met de (oud-)examen-

shutterstock_18034459...

Online mondeling examen

Het mondeling examen Communicatieve en adviesvaardigheden (CBC) krijgt een online variant, ontwikkeld door de Associatie voor Examinering. Dit biedt ook kansen voor andere diploma’s.

‘Om de examenafname te continueren gingen collega’s van examenontwikkeling en examenuitvoering op zoek naar alternatieven voor het mondelinge examen dat hoort bij het Associatiediploma Compensation & Benefits Consultant’, licht manager Associatie Riny van Nuland toe. ‘Kandidaten zijn langere tijd bezig met de voorbereiding op dit afsluitende examen, dat gebaseerd is op het eindwerkstuk. Dat wil je dan afronden.’

examens met succes uitgevoerd. ‘Voor alle betrokkenen zijn de voordelen evident’, volgens Riny. ‘Voor kandidaten en beoordelaars zijn dat flexibiliteit, het wegvallen van reistijd en de stress van op tijd komen. Kandidaten kunnen nu op meerdere momenten het mondeling examen inplannen.’ Online mondeling examineren zal ook worden ingezet voor andere diploma’s, is het plan. ‘Voor diploma’s waarvoor ook zogeheten ‘softskills’ getoetst worden, biedt dit mooie kansen.’

Flexibiliteit

Na een pilot in juni, zijn ook de eerste echte mondelinge

cross_full_aangepast_wit_246.png (copy2)
cross_full_aangepast_wit_246.png (copy1)
cross_full_aangepast_wit_246.png (copy2)
schermafbeelding_2021-04-13_om_19.15.01.png
schermafbeelding_2021...
4.4.2._svetlana_franksgdher_bo6a9817.jpg
4.4.2._sveftlana_franker_bo6a9817.jpg
2546
4.4.2._svetlana_fgfranker_bo6a9817.jpg
4.4.2._svetlangdfshfd...
4.4.2._svetldfsgdana_franker_bo6a9817.jpg
4.4.2._svetlana_fgfranker_bo6a9817.jpg (copy)