Onze programma's

2020 is een jaar waarin onze programma’s zich deels opnieuw moeten uitvinden. Innovatie, omdenken en creativiteit krijgen over de gehele linie een boost.

Smart Educational Tools (SET) ontwikkelt en levert on- en offline leerproducten, met name in het segment ‘safety and security’. Door de lockdown stijgt de interesse in de Smart-e-learning voor de 
mbo-opleidingen Beveiliger. ‘De urgentie ervan is groter geworden’, licht manager Ferdinand Gildemacher toe. Er komt een alternatief voor contactmomenten met docenten en studenten die normaal gesproken 
face-to-face plaatsvinden:

4.4.2._svetlana_ffranker_bo6a9817.jpg

Gedwongen thuisonderwijs geeft bij SET de interesse in Smart-e-learning en ontwikkeling van online trainingen een extra impuls.

‘Zonder corona was dit nooit zo snel gebeurd’, aldus Ferdinand. Het gebruik van de door SET ontwikkelde V-game, waarbij de aspirant-beveiliger virtueel een beveiligingsronde loopt, stijgt. De game wordt door eX:plain een flinke tijd gratis ter beschikking gesteld aan de roc’s om studenten te ondersteunen.

Maar het aantal afgenomen Generieke Poortinstructies (GPI) lijkt te stagneren. De GPI is een veiligheidsinstructie ter bevordering van veiligheid in de bouw. ‘Dat is na mei weer deels hersteld’, zegt Ferdinand. ‘Bovendien wordt de vernieuwde versie van de GPI goed beoordeeld door de gebruikers.’

Dit jaar komen ontwikkelingen bij Branchecertificering in een stroomversnelling. Zo is het binnen zes weken geregeld dat 
medisch-wetenschappelijk onderzoekers de examens van EMWO middels proctoring (onder digitaal toezicht) kunnen doen.

Medisch-wetenschappelijk onderzoekers moeten GCP-WMO of BROK gecertificeerd zijn, examens die verzorgd worden door het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO). Met de vraag om een vaccin tegen corona is het maatschappelijk belang van gecertificeerde onderzoekers groot. ‘Voorheen namen we examens op locatie af, maar deze doelgroep mocht geen enkele zakelijke bijeenkomst bijwonen. En onze examenleiders mochten de umc’s niet in’, vertelt adviseur Janneke van Santen. ‘Dus was het van groot belang dat proctoring werd ingezet’.

Azië en Amerika

Ook de 800 GMP+ examens (bevoegdheid om wereldwijd audits bij diervoederbedrijven uit te voeren) die in 2020 worden afgenomen, zijn op afstand. ‘Kandidaten reisden voorheen naar centrale examenlocaties per continent. Met de start van proctoring was GMP+ in staat de reisrestricties voor te zijn.’ Waar proctoring in januari 2020 begon als pilot, is het nu goed voor 95 procent van de examenafnames van Branchecertificering.’

4.4.2._svetlana_franker_bfo6a9817.jpg
Highlights 2020

Smart Educational tools

Branchecertificering

Docentenwebinars voor uitleg van de e-learnings.

Online varianten als alternatief voor de klassikale trainingen Praktijkopleiders beveiliging en Beveiliging in de Zorg.

cross_full.png (copy2)
cross_full.png (copy3)
shutterstock_18173770...

De Associatie voor Examinering

Het belang van online organiseren tekent het jaar 2020 voor de Associatie voor Examinering. Bijeenkomsten op locatie worden omgezet naar online en deelnemers ontdekken de voordelen daarvan.

De Associatie ontzorgt bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van examinering. Volgens manager Riny van Nuland heeft 2020 de waarde van online examineren en online samenwerken extra onderstreept. ‘De beperkende maatregelen hebben projecten niet tot stilstand gebracht, integendeel. Nieuwe collega’s zijn gestart en al bestaande ideeën zijn versneld uitgewerkt.’ Voorbeeld daarvan is examens afnemen onder online toezicht, proctoring (meer hierover verderop in dit jaaroverzicht).

Maar er is meer. ‘Na een succesvolle pilot, bieden we het mondeling examen Communicatieve en 
adviesvaardigheden voortaan ook via Teams aan’, vertelt Riny. ‘Verder vinden we het, in het kader van een 
leven lang leren, belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden op peil houden. 
Daarom zijn we gestart met het opzetten van online kennissessies over ontwikkelingen in de vakgebieden 
financiële administratie en loonadministratie.’

Laagdrempelig

Docentenbijeenkomsten die altijd op het hoofdkantoor in Amersfoort plaatsvonden, zijn omgezet naar online ontmoetingsmomenten. Riny: ‘We kunnen deze nu zelfs vaker organiseren, want ze zijn laagdrempelig om aan deel te nemen en reizen is niet nodig.’

VCA Infra

Het VCA-team (certificering rondom veiligheid in o.a. de (petro)chemie en bouw) laat zich niet van zijn stuk brengen door de coronacrisis.

Opleiders en examencentra zorgen er met het VCA-team voor dat vanaf maart 2020 de examenafnames (jaarlijks 260.000) volgens de richtlijnen van onze opdrachtgever SSVV kunnen blijven plaatsvinden. ‘Ondertussen draaien onze andere projecten gewoon door’, vertelt Christiaan van Ommering, projectmanager VCA.

Zoals:

VCA wordt aangeboden in 27 talen. Er wordt geïnvesteerd om de examenbanken te vergroten. Dit is een belangrijke ontwikkeling om examenfraude tegen te gaan.

Het project Bijzondere Doelgroepen, waarbij pilots zijn uitgevoerd om met het VCA Basis examen beter aan te sluiten bij nieuwe Nederlanders en taalzwakkere kandidaten. In 2020 is er een mondeling examen ontwikkeld voor deze doelgroepen. In 2021 gaan we door met het uitvoeren van pilots.

Verbeteren van samenwerking met SOG-opleiders, examencentra en deskundigen binnen de (petro)chemie (SOG), bijvoorbeeld door aanpassing van auditprocedures en rapportages.

Het project nieuwe opzet van de Eind- en Toetstermen voor VCA om de inhoud en beleving van het examen beter aan te laten sluiten bij de praktijk van de kandidaten.

4.4.2._svetdlana_franker_bof6a9817.jpg
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
4.4.2._svetdlana_franker_bof6a9817.jpg (copy)

De vraag naar inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) neemt flink toe in 2020. En dus ook de vraag naar examinering van boa’s bij onze Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Exameninstelling Toezicht en Handhaving


‘Doordat de coronamaatregelen gehandhaafd moeten worden, is de boa in korte tijd een bekende verschijning geworden’, zegt manager Publieke Veiligheid, Anne Marie Bosman. ‘Er zijn meer boa’s nodig, die moeten allemaal examen doen en het effect daarvan typeert 2020 voor ExTH.’

In april 2020 zet de stijging in van het aantal examenaanvragen voor boa’s en eind van het jaar blijkt het aantal afgenomen boa-examens flink gestegen is vergeleken met 2019.

Goede samenwerking

Op maandag 6 april, nadat het examencentrum een paar weken dicht was, worden de eerste examens weer afgenomen. Anne Marie: ‘Een goede samenwerking tussen de examenfunctionarissen, opleiders en werkgevers maakte dat wij weer konden gaan examineren, op den duur zelfs op volle kracht. Het tekent de wil van iedereen om door te gaan en naar nieuwe manieren te zoeken.’

‘We gaan door met het verbeteren van onze externe en interne processen. Onze nieuwe website is inmiddels live. Daarop kunnen kandidaten, opleiders en werkgevers nog sneller en makkelijker hun informatie vinden. Verder onderzoeken we allerlei technische innovaties zoals VR bij praktijkexamens en proctoring voor online examens.


4.4.2._svetlana_franker_bfo6a9817.jpg (copy)
cross_full.png (copy3) cross_full.png (copy2) cross_full.png (copy3) cross_full.png (copy4)

Snel naar:

shutterstock_1d209641...

Onze programma's

2020 is een jaar waarin onze programma’s zich deels opnieuw moeten uitvinden. Innovatie, omdenken en creativiteit krijgen over de gehele linie een boost.

Highlights 2020

Smart Educational 
tools

Gedwongen thuisonderwijs geeft bij SET de interesse in Smart-e-learning en ontwikkeling van online trainingen een extra impuls.

Smart Educational Tools (SET) ontwikkelt en levert on- en offline leerproducten, met name in het segment ‘safety and security’. Door de lockdown stijgt de interesse in de Smart-e-learning voor de 
mbo-opleidingen Beveiliger. ‘De urgentie ervan is groter geworden’, licht manager Ferdinand Gildemacher toe. Er komt een alternatief voor contactmomenten met docenten en studenten die normaal gesproken 
face-to-face plaatsvinden:

Docentenwebinars voor uitleg van de e-learnings.

Online varianten als alternatief voor de klassikale trainingen Praktijkopleiders beveiliging en Beveiliging in de Zorg.

cross_full.png (copy2)
cross_full.png (copy3)

V-game, waarbij de aspirant-beveiliger virtueel een beveiligingsronde loopt, stijgt. De game wordt door eX:plain een flinke tijd gratis ter beschikking gesteld aan de roc’s om studenten te ondersteunen.

Maar het aantal afgenomen Generieke Poortinstructies (GPI) lijkt te stagneren. De GPI is een veiligheidsinstructie ter bevordering van veiligheid in de bouw. ‘Dat is na mei weer deels hersteld’, zegt Ferdinand. ‘Bovendien wordt de vernieuwde versie van de GPI goed beoordeeld door de gebruikers.’

‘Zonder corona was dit nooit zo snel gebeurd’, aldus Ferdinand. Het gebruik van de door SET ontwikkelde

Branchecertificering

Dit jaar komen ontwikkelingen bij Branchecertificering in een stroomversnelling. Zo is het binnen zes weken geregeld dat 
medisch-wetenschappelijk onderzoekers de examens van EMWO middels proctoring (onder digitaal toezicht) kunnen doen.

examens die verzorgd worden door het Examenbureau Medisch Wetenschappelijk Onderzoek (EMWO). Met de vraag om een vaccin tegen corona is het maatschappelijk belang van gecertificeerde onderzoekers groot. ‘Voorheen namen we examens op locatie af, maar deze doelgroep mocht geen enkele zakelijke bijeenkomst bijwonen. En onze examenleiders mochten de umc’s niet in’, vertelt adviseur Janneke van Santen. ‘Dus was het van groot belang dat proctoring werd ingezet’.

Medisch-wetenschappelijk onderzoekers moeten GCP-WMO of BROK gecertificeerd zijn,

Azië en Amerika

Ook de 800 GMP+ examens (bevoegdheid om wereldwijd audits bij diervoederbedrijven uit te voeren) die in 2020 worden afgenomen, zijn op afstand. ‘Kandidaten reisden voorheen naar centrale examenlocaties per continent. Met de start van proctoring was GMP+ in staat de reisrestricties voor te zijn.’ Waar proctoring in januari 2020 begon als pilot, is het nu goed voor 95 procent van de examenafnames van Branchecertificering.’

VCA Infra

Het VCA-team (certificering rondom veiligheid in o.a. de (petro)chemie en bouw) laat zich niet van zijn stuk brengen door de coronacrisis.

afnames (jaarlijks 260.000) volgens de richtlijnen van onze opdrachtgever SSVV kunnen blijven plaatsvinden. ‘Ondertussen draaien onze andere projecten gewoon door’, 
vertelt Christiaan van Ommering, projectmanager VCA.

Zoals:

Opleiders en examencentra zorgen er met het VCA-team voor dat vanaf maart 2020 de examen-

VCA wordt aangeboden in 27 talen. Er wordt geïnvesteerd om de examenbanken te vergroten. Dit is een belangrijke ontwikkeling om examenfraude tegen te gaan.

Het project Bijzondere Doelgroepen, waarbij pilots zijn uitgevoerd om met het VCA Basis examen beter aan te sluiten bij nieuwe Nederlanders en taalzwakkere kandidaten. In 2020 is er een mondeling examen ontwikkeld voor deze doelgroepen. In 2021 gaan we door met het uitvoeren van pilots.

Verbeteren van samenwerking met SOG-opleiders, examencentra en deskundigen binnen de (petro)chemie (SOG), bijvoorbeeld door aanpassing van auditprocedures en rapportages.

Het project nieuwe opzet van de Eind- en Toetstermen voor VCA om de inhoud en beleving van het examen beter aan te laten sluiten bij de praktijk van de kandidaten.

cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy1)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy1)
cross_full_aangepast_voor_dr_blauwkopie.png (copy1)
shutterstock_18173770...

De Associatie voor Examinering

Het belang van online organiseren tekent het jaar 2020 voor de Associatie voor Examinering. Bijeenkomsten op locatie worden omgezet naar online en deelnemers ontdekken de voordelen daarvan.

De Associatie ontzorgt bedrijven en onderwijsorganisaties op het gebied van examinering. Volgens manager Riny van Nuland heeft 2020 de waarde van online examineren en online samenwerken extra onderstreept. ‘De beperkende maatregelen hebben projecten niet tot stilstand gebracht, integendeel. Nieuwe collega’s zijn gestart en al bestaande ideeën zijn versneld uitgewerkt.’ Voorbeeld daarvan is examens afnemen onder online toezicht, proctoring (meer hierover verderop in dit jaaroverzicht).

Docentenbijeenkomsten die altijd op het hoofdkantoor in Amersfoort plaatsvonden, zijn omgezet naar online ontmoetingsmomenten. Riny: ‘We kunnen deze nu zelfs vaker organiseren, want ze zijn laagdrempelig om aan deel te nemen en reizen is niet nodig.’

adviesvaardigheden voortaan ook via Teams aan’, vertelt Riny. ‘Verder vinden we het, in het kader van een  leven lang leren, belangrijk dat professionals hun kennis en vaardigheden op peil houden. Daarom zijn we gestart met het opzetten van online kennissessies over ontwikkelingen in de vakgebieden 
financiële administratie en loonadministratie.’

Maar er is meer. ‘Na 
een succesvolle pilot, bieden we het mondeling examen Communicatieve en

Exameninstelling Toezicht en Handhaving

De vraag naar inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) neemt flink toe in 2020. En dus ook de vraag naar examinering van boa’s bij onze Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

verschijning geworden’, zegt manager Publieke Veiligheid, Anne Marie Bosman. ‘Er zijn meer boa’s nodig, die moeten allemaal examen doen en het effect daarvan typeert 2020 voor ExTH.’

In april 2020 zet de stijging in van het aantal examenaanvragen voor boa’s en eind van het jaar blijkt het aantal afgenomen boa-examens flink gestegen is vergeleken met 2019.

‘Doordat de coronamaatregelen gehandhaafd moeten worden, is de boa in korte tijd een bekende

Goede samenwerking

Op maandag 6 april, nadat het examencentrum een paar weken dicht was, worden de eerste examens weer afgenomen. Anne Marie: ‘Een goede samenwerking tussen de examenfunctionarissen, opleiders en werkgevers maakte dat wij weer konden gaan examineren, op den duur zelfs op volle kracht. Het tekent de wil van iedereen om door te gaan en naar nieuwe manieren te zoeken.’

‘We gaan door met het verbeteren van onze externe en interne processen. Onze nieuwe website is inmiddels live. Daarop kunnen kandidaten, opleiders en werkgevers nog sneller en makkelijker hun informatie vinden. Verder onderzoeken we allerlei technische innovaties zoals VR bij praktijkexamens en proctoring voor online examens.

4.4.2._svetlana_ffranker_bo6a9817.jpg
4.4.2._svetlana_franker_bfo6a9817.jpg
4.4.2._svetdlana_franker_bof6a9817.jpg
4.4.2._svetdlana_franker_bof6a9817.jpg (copy)
4.4.2._svetlana_franker_bfo6a9817.jpg (copy)