New image

Colofon

Stichting eX:plain
Disketteweg 6
3821 AR Amersfoort
033 489 29 60
info@explain.nl

(Eind)redactie en samenstelling:  
Esther de Hek, Elsje Moulijn, Angelique van Elk, Priscilla Hofland

Ontwerp en realisatie: 
Wendy Roubroeks, Marjolein Luiken (infographics)

Fotografie: 
Ilse Schuurmans, eX:plain, Shutterstock

Copyright 2020 © eX:plain 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van eX:plain.