Dit is eX:plain

Mensen willen zich ontwikkelen, beter worden in hun vak. Daar helpen wij onderwijs en bedrijfsleven bij. Zodat vakmensen en professionals het diploma krijgen dat ze verdienen.

Visie

Missie

Missie en Visie

De missie en visie die we in 2019 formuleerden zeggen alles over de liefde en passie voor ons vak. Ze verbinden onze mensen en geven richting en focus.

Iedereen verdient een diploma om trots op te zijn en kan vertrouwen op de waarde ervan. Daaraan dragen wij bij met alles wat we in ons hebben.

Wij zijn toonaangevend op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden. Voor beroepsgroepen zijn wij een vanzelfsprekende gesprekspartner.

Kernwaarden

Onze kernwaarden laten zien waar we staan en wat ons typeert. Dit zijn ze: trots, ondernemen en samenwerken. 

Toine Beljaars, voorzitter Raad van Toezicht:

‘Ik ben trots op hoe eX:plain er voorstaat. Het is een bijzondere organisatie met een bijzondere historie.
De verzelfstandiging vanuit de Stichting Ecabo en daarna de fusie met de Associatie waren zware jaren. Maar de organisatie heeft zich sindsdien geweldig ontwikkeld.
Het jaar 2019 was het jaar van de ommekeer: de mensen zitten goed in hun vel, er wordt een mooi rendement gemaakt. Ook staat er een stabiele organisatie die geld verdient en de klanten zijn tevreden. Een topprestatie dus.’

Trots

Toine Beljaars
Voorzitter RvT

Samenwerken

Ondernemen

Hester Brenninkmeijer, directie/bestuur:

‘Ook als stichting ondernemen we, en met succes. Dit is in onze missie verankerd: iedereen een diploma gunnen om trots op te zijn. Daarvoor moeten we investeren in onderzoek en innovatie, soms jarenlang voordat het succes oplevert. Een prachtig voorbeeld hiervan in 2019 is de Generieke Poortinstructie (GPI) inclusief online distributie, die eX:plain voor de bouw heeft ontwikkeld. Dat is ondernemen met een maatschappelijk doel. En dat doet eX:plain.’

Astrid Hanou
Manager Kwaliteitszorg en HR 

Astrid Hanou, manager Kwaliteitszorg en HR:

‘Na de fusie met de Associatie voor Examinering in 2018 is samenwerken een cruciaal thema geworden.
Binnen de afdelingen maar ook organisatiebreed zijn we ons steeds meer bewust dat samenwerken van eX:plain de beste maakt. Dat was in 2019 een groeiproces en blijft het de komende jaren, verwacht ik. Een krachtig extern samenwerkingsproject is de certificering in de diervoederbranche (GMP+), waarin eX:plain een spilfunctie vervulde.
Een meesterproef in samenwerken.’

Hester Brenninkmeijer
Directie/Bestuur

Sterke teamgeest

Netwerk van professionals

Hoe wij werken

Stichting eX:plain is volop in beweging: we groeien en vernieuwen. Sterke professionals en adequate processen dragen onze organisatie.

Bij eX:plain werken in 2019 op kantoor zo’n 90 enthousiaste collega’s. Naast deze vaste kern is er een gevarieerd netwerk van freelancers, zoals toetsontwikkelaars, correctoren en examinatoren. We werken intensief met hen samen en investeren in een soepele manier van samenwerken. Met elkaar willen we een krachtig netwerk vormen van professionals die zich sterk maken voor beroepsgerichte examinering en diplomering.

Optrekken als team vinden we heel belangrijk, een sterke teamgeest is onmisbaar voor succes. Dus zetten we daar in 2019 op in. Teambuilding heeft blijvend onze aandacht en is duurzaam verweven met hoe afdelingen bij eX:plain worden aangestuurd en hoe mensen samenwerken.

Blik op de toekomst

Samenwerken is normaal

Horizontaal kennis delen

In een modulair ingerichte organisatie als eX:plain kunnen afdelingen zo maar bedrijfjes op zichzelf worden. In 2019 lag de focus daarom op gezamenlijk, afdelingoverstijgend werken. Bij klachtenregistratie bijvoorbeeld en bij het opstellen van generieke functieprofielen. Dit ‘horizontaal kennis delen’ vraagt de bereidheid van onze professionals om over afdelingsgrenzen heen te kijken. Want kennis delen geeft kennis nog meer waarde.

Samenwerken is niet voor niets een van onze kernwaarden, samenwerken is normaal bij eX:plain. Als collega’s maar ook met onze klanten, leveranciers, sparringpartners en collega-organisaties. Dat gaat niet altijd vanzelf maar het houdt ons allerminst tegen om met elkaar, als team, te gaan voor wat ons drijft: iedereen een diploma om trots op te zijn.

We willen in de markt van beroepsonderwijs, beoordelen en certificeren voorop blijven lopen. De behoefte aan individueel, plaats- en tijdsonafhankelijk opleiden en beoordelen is een trend. De vraag naar efficiënte vormen van leren, beoordelen en certificeren zal de komende jaren enorm toenemen, verwachten we. De manier waarop we het leren ondersteunen en de wijze van beoordelen zullen veranderen door nieuwe methodes en technologieën. In het belang van onze stakeholders blijven we investeren in onderzoek, nieuwe technologie en inhoudelijke ontwikkelingen. Ook vandaag zijn we bezig met de toekomst.

Organisatie

Wij zorgen ervoor dat in het bedrijfsleven en onderwijs jaarlijks ruim 400.000 examens kunnen worden afgelegd. Bekijk in het organogram hoe eX:plain daar qua organisatie op is ingericht.